CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN -THƯ MỜI THAM GIA VÀ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT NHÂN ÁI”

Tết Quý Mão 2023 sắp đến. Để góp phần giúp những cảnh đời bất hạnh là trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Cần Giờ được đón Tết ấm no hơn, Câu lạc bộ luật sư hành nghể với tư cách cá nhân trực thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh (“HICC”) tổ chức Chương trình từ thiện tặng quà tết cho các em nói trên tại huyện Cần Giờ vào Chủ nhật ngày 11/12/2022 (“Chương trình”). HICC trân trọng kính mời quý Đồng nghiệp, quý Doanh nghiệp cùng tham gia Chương trình và rất trân trọng cơ hội được cùng quý Đồng nghiệp, quý Doanh nghiệp khép lại năm 2022 bằng hoạt động nhân ái này. ...Chi tiết

CÂU LẠC BỘ NỮ LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ TP HỒ CHÍ MINH ĐỀU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CUỐI NĂM

Theo thông lệ hàng năm , Câu lạc bộ Nữ Luật sư Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh đều tổ chức hoạt động từ thiện cuối năm tặng quà Tết cho người nghèo , già yếu neo đơn hoặc trẻ em mồ côi ở các quận , huyện nông thôn nghèo xa xôi . Tết QUÝ MÃO năm 2023 sắp đến , Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ luật sư dự kiến tổ chức tặng quà tết cho khoảng 148 hộ gia đình nghèo ở xã RẠCH CHÈO ,Huyện PHÚ TÂN – CÀ MAU. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG PHÍ THÀNH VIÊN

Căn cứ điểm c Khoản 5 Điều 39 và điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 856/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nhiệm kỳ III.Thực hiện Công văn số 250/LĐLSVN ngày 06/9/2022 của Chủ tịch Liên đoàn Luật Sư Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ban Chủ nhiệm thông báo đến các luật sư đồng nghiệp, người tập sự hành nghề luật sư và đề nghị một số nội dung sau đây: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ Biên bản họp Ban Chủ nhiệm ngày 08/10/2022, về việc thông qua Tờ trình về nhân sự của Trưởng ban Đào tạo và Bồi dưỡng; ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2022 ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT I NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT I NĂM 2023 ...Chi tiết


   Trang sau >>