THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ “TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC, ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ"

Thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng về "Trách nhiệm và đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư ”. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC “CHIẾN DỊCH LUẬT SƯ TÌNH NGUYỆN NĂM 2022”

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm “Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10 tháng 10”, sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố bạn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức “Chiến dịch luật sư tình nguyện năm 2022” trong 02 ngày 10-11/9/2022 tại Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kiên Giang. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐKL-ĐLS ngày 25/7/2022, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: NGUYỄN ĐỨC LINH- Sinh ngày: 25/5/1977 ...Chi tiết

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, SỐ PHÒNG THI VIẾT VÀ BÀN THI THỰC HÀNH, KỲ KIỂM TRA ,KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH, SỐ PHÒNG THI VIẾT VÀ BÀN THI THỰC HÀNH, KỲ KIỂM TRA, KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 38

Quyết định số 72/QĐ-ĐLSTPHCM và QĐ số 73/QĐ-ĐLSTPHCM ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư- đợt 38 ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNGTUYỂN KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG TUYỂN KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÔNG LÝ ĐỂ HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC” ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO NGƯỜI TẬP SỰ THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022 (NGÀY 24-7-2022)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức lớp tập huấn cho người tập sự tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2022 (NGÀY 24-7-2022) ...Chi tiết


   Trang sau >>