THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 10 NĂM 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________________

Số10/ĐLS-ĐTBD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư đợt 10 năm 2019

 

1.  Hình thức bồi dưỡng: Khóa bồi dưỡng 10/2019/ĐLS

2.  Nội dung:

          Chuyên đề 1: Kỹ năng xác lập văn bản khai nhận, thoả thuận phân chia di sản thừa kế”.

Giảng viên: TS. Công chứng viên Ninh Thị Hiền -Trưởng VPCC Ninh Thị Hiền.

Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại theo thủ tục trọng tài và toà án”.

Giảng viên: LS. Nguyễn Thị Kim Vinh.

3. Thời gian: Từ 8:00 giờ đến 17:00 giờ Chủ nhật ngày 06/10/2019

4.Địa điểm: Hội trường A Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II,  45 Đường Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé , Q.1, TP.HCM.

5. Đối tượng tham dự: Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

6.Phí tham dự: 250.000 đồng/luật sư

Tham dự lớp bồi dưỡng, các luật sư được cấp Giấy Chứng nhận, được tính thời gian 8 giờ bồi dưỡng năm 2019 theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP.

          (Ghi chú: Luật sư có nhu cầu tham dự đăng ký và đóng phí tham dự tại Đoàn Luật sư chậm nhất vào ngày thứ Tư 02/10/2019. Do điều kiện tổ chức có giới hạn số lượng học viên, nên nếu đã nhận đủ sẽ chốt danh sách dù chưa hết hạn.)

Tin tức khác


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,423,859