CÔNG VĂN 4750 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Công văn 4750 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. theo đó “dịch vụ tư vấn pháp luật” và “dịch vụ pháp lý” phải thực hiện đăng ký theo Luật Luật sư.Đây là kết quả của các kiến nghị, trong đó có kiến nghị của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/6/2019. ...Chi tiết

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH V/V HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý lãnh đạo lời chào kính trọng.Qua phản ánh của các luật sư thành viên, thông tin trên Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Online ngày 18 -19/6/2019, Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh được biết đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa một bên là Bộ Tư pháp với một bên là Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Xuất phát điểm của việc tranh cãi này là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số 1736/BKHĐT- ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giải quyết cấp đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: “Hoạt động pháp luật. Chi tiết: hoạt động đại diện tư vấn pháp luật (không theo các hình thức hành nghề của luật sư)” cho Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên. ...Chi tiết

CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn của Quý Cục số 452/BTTP-LSTVPL ngày 06/5/2020, về việc khiếu nại của luật sư Ngô Minh Thành. Liên quan đến việc này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau:1/- Ngay sau khi nhận được các văn bản của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến luật sư Ngô Minh Thành đang được lưu trữ tại Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 39/ĐLS báo cáo về việc xoá tên luật sư Ngô Minh Thành, gửi Cục Bổ trợ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà. Theo thông tin báo phát của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Bổ trợ tư pháp đã nhận được (người nhận là ông Đoàn) lúc 13:11:22 ngày 04/5/2020. ...Chi tiết

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 19/2013/TT-BTP

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 850/BTP-BTTP ngày 12/3/2020 của Bộ Tư pháp đề nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Trên cơ sở thực tiễn tình hình thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BTP, qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đóng góp sau đây đối với nội dung Dự thảo Thông tư: ...Chi tiết

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 17/2011/TT-BTP VÀ THÔNG TƯ 02/2015/TT-BTP

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 851/BTP-BTTP ngày 12/3/2020 của Bộ Tư pháp đề nghị đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông tư số 02/2015/TT-BTP. Trên cơ sở thực tiễn tình hình thực hiện các Thông tư nêu trên, qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đóng góp sau đây đối với nội dung Dự thảo Thông tư: ...Chi tiết

BÁO CÁO VỀ VIỆC XOÁ TÊN LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 80/LSKH ngày 15/4/2020 và số 86/ĐLSKH ngày 17/4/2020 của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà, Đơn khiếu nại ngày 17/4/2020 của luật sư Ngô Minh Thành và Công văn số 101/LĐLSVN ngày 24/4/2020 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên quan đến việc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xoá tên luật sư Ngô Minh Thành vì lý do không đóng phí thành viên. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH ẤN PHẨM “ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH 30 NĂM”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư liên kết với Nhà Xuất bản Thanh Niên xuất bản ấn phẩm “Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh- Hành trình 30 năm”. ...Chi tiết


   Trang sau >>