CÔNG VĂN SỐ 57 NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CHUẨN BỊ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 5

Công văn số 57 ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Y tế Thành phố về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng covid-19 đợt 5 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA, TRẠI TẠM GIAM T16

Thông báo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trại tạm giam T16 về việc phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2021.

Thông báo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thay đổi Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2021. ...Chi tiết

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ...Chi tiết

CHỈ THỊ SỐ 10 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2021 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2021.

Theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 2/6/2021 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2021. Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đề nghị Quý Luật sư nghiêm chỉnh chấp hành theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN THU PHÍ THÀNH VIÊN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý luật sư nộp phí thành viên, Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo tài khoản thu phí thành viên như sau: ...Chi tiết


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6,738,906