BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HẠN NGẬP MẶN MIỀN TÂY

Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 29/ĐLS ngày 26/3/2020, về việc đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn ngập mặn Miền Tây như sau: ...Chi tiết

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- LUẬT SƯ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HẠN-NGẬP MẶN MIỀN TÂY

Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Tây, vựa lúa lớn nhất của cả nước, đang oằn lưng chống hạn và ngập mặn.Ban Chủ nhiệm kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Với tinh thần đoàn kết toàn dân “chống dịch Covid-19 như chống giặc”, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: I/-Đề nghị quý đồng nghiệp thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện lời khuyên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, làm tốt 5 việc sau đây: 1/ Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. 2/ Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khầu trang, hảy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 02 mét. 3/ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4/ Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5/ Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. ...Chi tiết

THÔNG BÁO V/V ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HẠN-NGẬP MẶN MIỀN TÂY

Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Tây, vựa lúa lớn nhất của cả nước, đang oằn lưng chống hạn và ngập mặn.Ban Chủ nhiệm kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

V/V ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 19/2013/TT-BTP, THÔNG TƯ 17/2011/TT-BTP VÀ THÔNG TƯ 02/2015/TT-BTP

Ngày 16/3/2020, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 850/BTP-BTTP và Công văn 851/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo sau đây:1. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư;2. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH ẤN PHẨM “ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH 30 NĂM”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư liên kết với Nhà Xuất bản Thanh Niên xuất bản ấn phẩm “Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh- Hành trình 30 năm”. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 34 (LẦN 2/2019)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 03- 05/1/2020tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 42/QĐ-HĐKT ngày 17 tháng 01 năm 2020của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2-2019). ...Chi tiết


   Trang sau >>