VỀ VIỆC TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HUÂN

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Đơn kiến nghị (về việc xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư) của ông đề ngày 20/9/2019, kèm theo hồ sơ và Công văn số 4123/STP-TC ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Sở Tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: ...Chi tiết

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ

Căn cứ Công văn số 357/LĐLSVN ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam về việc triển khai hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TOẠ ĐÀM “QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ NGUYÊN TẮC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 28/GM-LĐLSVN ngày 10/9/2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc Toạ đàm “Quyền lực nhà nước và nguyên tắc thượng tôn pháp luật”(Chi tiết đính kèm) ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 33

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 5- 7/7/2019 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2019).Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. ...Chi tiết

V/V ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI)

Ngày 15/7/2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 278/LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư (sửa đổi) – Dự thảo 4 đính kèm. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đồng nghiệp nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo để Ban Chủ nhiệm tổng hợp, góp ý với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ ĐOÀN THỊ THUỲ LINH

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 06/QĐKL-ĐLS ngày 17/7/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 07/QĐKL-ĐLS ngày 17/7/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 06 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,423,971