GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HUY HIỆU VÀ LOGO ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: huy hiệu và logo Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 24/8/2020, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư: TRƯƠNG QUANG DÂN,sinh ngày: 20/4/1964 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 35 (LẦN 1/2020)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 17- 19/7/2020 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 38/TB-HĐKT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2020). ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ VII PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ VII phù hợp với tình hình phòng, chống dịch covid-19 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động sáu tháng đầu năm 2020 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT I NĂM 2020

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 14/5/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt I năm 2020 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). Ban Chủ nhiệm yêu cầu các giám đốc Công ty luật, trưởng Văn phòng luật sư nghiên cứu kỹ các văn bản nói trên và triển khai thực hiện tại đơn vị mình, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gởi về Văn phòng Đoàn Luật sư hết ngày 05/6/2020 để kịp tổng hợp gởi Hội đồng kiểm tra thẩm định. ...Chi tiết

CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn của Quý Cục số 452/BTTP-LSTVPL ngày 06/5/2020, về việc khiếu nại của luật sư Ngô Minh Thành. Liên quan đến việc này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau:1/- Ngay sau khi nhận được các văn bản của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến luật sư Ngô Minh Thành đang được lưu trữ tại Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 39/ĐLS báo cáo về việc xoá tên luật sư Ngô Minh Thành, gửi Cục Bổ trợ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà. Theo thông tin báo phát của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Bổ trợ tư pháp đã nhận được (người nhận là ông Đoàn) lúc 13:11:22 ngày 04/5/2020. ...Chi tiết


   Trang sau >>